Tešedíkovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 738
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
tesedikovoin.slovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
390,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
467,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
477,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
106,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-20 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 523 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tešedíkovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 514 646 €
+Kapitálové príjmy
220 060 €
+Bežné výdavky
2 216 422 €
+Kapitálové výdavky
593 256 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 450 €
+Dlhodobé záväzky
2 599 747 €
+Krátkodobé záväzky
228 764 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
2 565 907 €
+Výdavky na splácanie istiny
110 546 €
+Úrokové splátky
30 552 €
+Finančné účty
1 069 885 €
+Neobežný majetok
8 395 386 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 738
+Výsledok hospodárenia
91 988 €