Tisovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 195
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestotisovec.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
576,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
405,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
441,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
4 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
119 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 494 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Tisovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 683 005 €
+Kapitálové príjmy
729 325 €
+Bežné výdavky
2 398 377 €
+Kapitálové výdavky
997 462 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
64 985 €
+Dlhodobé záväzky
253 208 €
+Krátkodobé záväzky
178 428 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
500 768 €
+Bankové úvery a výpomoci
500 768 €
+Úvery od ŠFRB
247 204 €
+Výdavky na splácanie istiny
42 271 €
+Úrokové splátky
19 069 €
+Finančné účty
722 600 €
+Neobežný majetok
14 443 060 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 195
+Výsledok hospodárenia
-28 765 €