Tlmače

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:3 668
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatormestotlmace.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
337,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
253,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
288,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-29 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
242 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 279 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
5 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Tlmače

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 588 163 €
+Kapitálové príjmy
54 261 €
+Bežné výdavky
2 228 690 €
+Kapitálové výdavky
521 220 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
76 901 €
+Dlhodobé záväzky
1 305 735 €
+Krátkodobé záväzky
219 569 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
889 093 €
+Bankové úvery a výpomoci
889 093 €
+Úvery od ŠFRB
1 388 943 €
+Výdavky na splácanie istiny
205 619 €
+Úrokové splátky
31 923 €
+Finančné účty
556 564 €
+Neobežný majetok
8 607 572 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 668
+Výsledok hospodárenia
18 398 €