Tomášov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 469
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
tomasovtomasov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
280,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
163,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
196,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
37,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
191 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 486 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tomášov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 573 628 €
+Kapitálové príjmy
131 099 €
+Bežné výdavky
2 355 521 €
+Kapitálové výdavky
258 606 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
58 523 €
+Dlhodobé záväzky
820 214 €
+Krátkodobé záväzky
177 564 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
470 841 €
+Bankové úvery a výpomoci
470 841 €
+Úvery od ŠFRB
815 595 €
+Výdavky na splácanie istiny
70 317 €
+Úrokové splátky
18 364 €
+Finančné účty
290 388 €
+Neobežný majetok
6 322 318 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 469
+Výsledok hospodárenia
3 002 €