Topoľčany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:26 196
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
topolcanytopolcany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
342,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
584,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
603,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
47,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 541 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Topoľčany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
20 716 462 €
+Kapitálové príjmy
3 359 473 €
+Bežné výdavky
17 977 452 €
+Kapitálové výdavky
5 738 852 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
321 155 €
+Dlhodobé záväzky
9 110 216 €
+Krátkodobé záväzky
1 685 578 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
9 151 294 €
+Výdavky na splácanie istiny
428 644 €
+Úrokové splátky
189 471 €
+Finančné účty
9 851 811 €
+Neobežný majetok
56 672 879 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
26 196
+Výsledok hospodárenia
1 331 422 €