Topoľčany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:26 196
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
topolcanytopolcany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,7 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,8 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
22,0 %
16,2 %
+Čistý majetok
361,4 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
609,3 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
634,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
70,1 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-51 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
17 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 965 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Topoľčany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
15 466 063 €
+Kapitálové príjmy
1 070 809 €
+Bežné výdavky
13 520 038 €
+Kapitálové výdavky
4 476 574 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
302 860 €
+Dlhodobé záväzky
11 357 948 €
+Krátkodobé záväzky
1 189 027 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
10 884 166 €
+Výdavky na splácanie istiny
324 461 €
+Úrokové splátky
245 180 €
+Finančné účty
7 244 598 €
+Neobežný majetok
49 363 258 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
28 566
+Výsledok hospodárenia
317 722 €