Topoľčany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:26 196
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
topolcanytopolcany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
34,9 %
+Dlhová služba
4,1 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,1 %
0,2 %
+Intenzita investovania
23,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
410,5 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
120,9 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
152,7 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
76,1 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-79 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 111 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-12 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Topoľčany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
14 853 964 €
+Kapitálové príjmy
3 630 049 €
+Bežné výdavky
13 596 184 €
+Kapitálové výdavky
7 116 323 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
581 415 €
+Dlhodobé záväzky
11 057 629 €
+Krátkodobé záväzky
1 828 787 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
11 060 249 €
+Výdavky na splácanie istiny
350 212 €
+Úrokové splátky
253 056 €
+Finančné účty
2 210 837 €
+Neobežný majetok
57 472 115 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
28 271
+Výsledok hospodárenia
-337 163 €