Topoľčany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:26 196
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
topolcanytopolcany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
21,5 %
+Dlhová služba
3,9 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,7 %
0,7 %
+Intenzita investovania
10,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
391,4 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
315,0 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
337,8 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
64,3 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 165 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-0 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Topoľčany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
16 057 601 €
+Kapitálové príjmy
722 572 €
+Bežné výdavky
14 671 620 €
+Kapitálové výdavky
2 400 655 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
327 627 €
+Dlhodobé záväzky
10 038 350 €
+Krátkodobé záväzky
1 438 135 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
277 €
+Bankové úvery a výpomoci
277 €
+Úvery od ŠFRB
10 061 380 €
+Výdavky na splácanie istiny
390 578 €
+Úrokové splátky
218 089 €
+Finančné účty
4 529 824 €
+Neobežný majetok
56 646 105 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
28 271
+Výsledok hospodárenia
-10 820 €