Topoľčany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:26 196
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
topolcanytopolcany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
14,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-3,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
341,9 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
591,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
614,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
47,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
115 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 416 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Topoľčany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
19 448 958 €
+Kapitálové príjmy
1 726 558 €
+Bežné výdavky
17 054 730 €
+Kapitálové výdavky
1 083 748 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
368 251 €
+Dlhodobé záväzky
8 811 674 €
+Krátkodobé záväzky
1 584 304 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
320 €
+Bankové úvery a výpomoci
320 €
+Úvery od ŠFRB
8 845 557 €
+Výdavky na splácanie istiny
413 983 €
+Úrokové splátky
194 684 €
+Finančné účty
9 362 809 €
+Neobežný majetok
54 430 509 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
26 421
+Výsledok hospodárenia
984 022 €