Topoľčianky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 665
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obectopolciankytopolcianky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
390,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
203,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
254,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
49,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-61 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
95 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 768 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Topoľčianky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 057 554 €
+Kapitálové príjmy
192 148 €
+Bežné výdavky
1 854 037 €
+Kapitálové výdavky
557 624 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
82 907 €
+Dlhodobé záväzky
943 740 €
+Krátkodobé záväzky
160 937 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
252 359 €
+Bankové úvery a výpomoci
350 399 €
+Úvery od ŠFRB
942 982 €
+Výdavky na splácanie istiny
123 268 €
+Úrokové splátky
14 117 €
+Finančné účty
327 196 €
+Neobežný majetok
7 302 112 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 665
+Výsledok hospodárenia
85 160 €