Topoľnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:815
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
topolnicatopolnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
230,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
299,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
371,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-12 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
909 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Topoľnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
379 933 €
+Kapitálové príjmy
5 700 €
+Bežné výdavky
350 382 €
+Kapitálové výdavky
44 806 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
16 103 €
+Dlhodobé záväzky
7 247 €
+Krátkodobé záväzky
22 485 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 806 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 101 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
21 182 €
+Úrokové splátky
323 €
+Finančné účty
67 411 €
+Neobežný majetok
719 131 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
815
+Výsledok hospodárenia
-10 616 €