Bulhary

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:318
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,4 %
21,6 %
+Dlhová služba
0,7 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
22,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
21,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
150,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
55 309,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
69 478,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
93 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
13 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
577 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
387 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bulhary

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
135 868 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
106 006 €
+Kapitálové výdavky
300 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 368 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
52 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 132 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 132 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
800 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
28 761 €
+Neobežný majetok
158 943 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
318
+Výsledok hospodárenia
123 208 €