Tornaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 310
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msutornalastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
238,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
424,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
447,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
44 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
265 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 291 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
97 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Tornaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 143 361 €
+Kapitálové príjmy
202 313 €
+Bežné výdavky
6 222 950 €
+Kapitálové výdavky
803 336 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
92 577 €
+Dlhodobé záväzky
181 364 €
+Krátkodobé záväzky
396 751 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 938 114 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 938 114 €
+Úvery od ŠFRB
148 426 €
+Výdavky na splácanie istiny
153 111 €
+Úrokové splátky
37 121 €
+Finančné účty
1 682 194 €
+Neobežný majetok
17 037 362 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 310
+Výsledok hospodárenia
706 469 €