Tovarné

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:988
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.tovarnemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
155,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
198,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
247,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 487 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
90 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tovarné

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
954 324 €
+Kapitálové príjmy
63 896 €
+Bežné výdavky
874 931 €
+Kapitálové výdavky
136 739 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 146 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
12 348 €
+Dlhodobé záväzky
3 298 €
+Krátkodobé záväzky
25 232 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
85 116 €
+Bankové úvery a výpomoci
85 116 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
20 040 €
+Úrokové splátky
2 186 €
+Finančné účty
49 965 €
+Neobežný majetok
1 507 880 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
988
+Výsledok hospodárenia
89 049 €