Tovarníky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 450
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
tovarnikytovarniky.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
13,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
34,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
21,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
528,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
563,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
565,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
116,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
65 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
33 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 619 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
82 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tovarníky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
758 279 €
+Kapitálové príjmy
2 852 €
+Bežné výdavky
498 218 €
+Kapitálové výdavky
168 330 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 733 €
+Dlhodobé záväzky
831 931 €
+Krátkodobé záväzky
102 499 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
47 731 €
+Bankové úvery a výpomoci
47 731 €
+Úvery od ŠFRB
834 620 €
+Výdavky na splácanie istiny
81 007 €
+Úrokové splátky
11 212 €
+Finančné účty
577 937 €
+Neobežný majetok
3 264 805 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 450
+Výsledok hospodárenia
118 843 €