Trebišov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 500
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
trebisovtrebisov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,8 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,7 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
244,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
190,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
302,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
35 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 725 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trebišov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
18 089 703 €
+Kapitálové príjmy
532 570 €
+Bežné výdavky
17 313 111 €
+Kapitálové výdavky
869 830 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
139 829 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
117 709 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 960 010 €
+Dlhodobé záväzky
3 095 126 €
+Krátkodobé záväzky
1 751 408 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
859 176 €
+Bankové úvery a výpomoci
859 176 €
+Úvery od ŠFRB
3 193 616 €
+Výdavky na splácanie istiny
233 781 €
+Úrokové splátky
70 795 €
+Finančné účty
3 331 709 €
+Neobežný majetok
39 679 269 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 500
+Výsledok hospodárenia
49 397 €