Trebišov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,4

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 500
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
trebisovtrebisov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,3 %
18,8 %
+Dlhová služba
3,1 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
8,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,00005 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
5,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
265,9 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
181,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
288,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
41 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 734 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trebišov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
17 261 541 €
+Kapitálové príjmy
797 264 €
+Bežné výdavky
15 827 424 €
+Kapitálové výdavky
1 696 402 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
8 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 832 136 €
+Dlhodobé záväzky
3 233 488 €
+Krátkodobé záväzky
1 711 196 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 004 324 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 004 324 €
+Úvery od ŠFRB
3 346 275 €
+Výdavky na splácanie istiny
241 594 €
+Úrokové splátky
76 409 €
+Finančné účty
3 100 284 €
+Neobežný majetok
40 267 996 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 500
+Výsledok hospodárenia
660 080 €