Trebostovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:546
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
trebostovotrebostovo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,9 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-32,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
39,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
186,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
287,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
313,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-157 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
183 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
819 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trebostovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
262 283 €
+Kapitálové príjmy
5 010 €
+Bežné výdavky
244 451 €
+Kapitálové výdavky
108 714 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 182 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 797 €
+Dlhodobé záväzky
436 €
+Krátkodobé záväzky
18 736 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
100 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
100 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 951 €
+Úrokové splátky
176 €
+Finančné účty
53 914 €
+Neobežný majetok
493 895 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
546
+Výsledok hospodárenia
11 502 €