Trenčianska Teplá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 192
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecnyuradtrencianskatepla.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
17,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
608,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
284,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
298,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
74 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
13 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 298 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trenčianska Teplá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 399 325 €
+Kapitálové príjmy
28 255 €
+Bežné výdavky
1 984 264 €
+Kapitálové výdavky
134 408 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
28 292 €
+Dlhodobé záväzky
1 271 896 €
+Krátkodobé záväzky
198 217 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 308 €
+Bankové úvery a výpomoci
54 308 €
+Úvery od ŠFRB
1 285 067 €
+Výdavky na splácanie istiny
88 652 €
+Úrokové splátky
19 070 €
+Finančné účty
563 837 €
+Neobežný majetok
13 304 037 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 192
+Výsledok hospodárenia
112 540 €