Trenčianska Teplá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 216
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecnyuradtrencianskatepla.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
613,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
356,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
376,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
51,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-80 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
128 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 494 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trenčianska Teplá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 492 272 €
+Kapitálové príjmy
46 020 €
+Bežné výdavky
2 156 049 €
+Kapitálové výdavky
719 043 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
35 704 €
+Dlhodobé záväzky
1 218 514 €
+Krátkodobé záväzky
184 225 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
538 084 €
+Bankové úvery a výpomoci
538 084 €
+Úvery od ŠFRB
1 230 630 €
+Výdavky na splácanie istiny
70 649 €
+Úrokové splátky
19 267 €
+Finančné účty
657 032 €
+Neobežný majetok
14 599 369 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 216
+Výsledok hospodárenia
71 887 €