Trenčianska Turná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
2,5
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 232
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
starostatrencianskaturna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
31,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
20,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 924,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
313,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
333,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-37 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
23 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
15 154 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
110 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trenčianska Turná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 748 762 €
+Kapitálové príjmy
1 163 011 €
+Bežné výdavky
2 317 653 €
+Kapitálové výdavky
1 713 695 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
58 732 €
+Dlhodobé záväzky
717 077 €
+Krátkodobé záväzky
291 831 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
75 140 €
+Bankové úvery a výpomoci
75 225 €
+Úvery od ŠFRB
720 428 €
+Výdavky na splácanie istiny
521 728 €
+Úrokové splátky
18 013 €
+Finančné účty
913 852 €
+Neobežný majetok
48 135 043 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 232
+Výsledok hospodárenia
355 545 €