Trenčianske Bohuslavice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:907
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
outren.bohuslaviceslovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
14,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
563,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
102,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
111,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
87,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
12 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 360 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trenčianske Bohuslavice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
448 125 €
+Kapitálové príjmy
2 330 €
+Bežné výdavky
357 742 €
+Kapitálové výdavky
31 269 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 261 €
+Dlhodobé záväzky
331 059 €
+Krátkodobé záväzky
48 538 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
11 143 €
+Bankové úvery a výpomoci
11 143 €
+Úvery od ŠFRB
330 432 €
+Výdavky na splácanie istiny
48 862 €
+Úrokové splátky
4 040 €
+Finančné účty
49 736 €
+Neobežný majetok
2 102 475 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
907
+Výsledok hospodárenia
25 059 €