Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 130
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,6 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-2,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
604,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
157,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
182,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,7 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
84 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
41 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 283 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
3 214 789 €
+Kapitálové príjmy
192 565 €
+Bežné výdavky
2 958 578 €
+Kapitálové výdavky
99 828 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
80 969 €
+Dlhodobé záväzky
607 387 €
+Krátkodobé záväzky
322 615 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
168 505 €
+Bankové úvery a výpomoci
168 505 €
+Úvery od ŠFRB
603 177 €
+Výdavky na splácanie istiny
120 035 €
+Úrokové splátky
10 386 €
+Finančné účty
508 454 €
+Neobežný majetok
21 483 718 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 130
+Výsledok hospodárenia
-54 526 €