Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
1,3 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
3,8 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-22,7 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
28,3 %
16,2 %
+Čistý majetok
827,7 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
193,9 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
295,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-136 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
29 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 412 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-96 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
2 339 636 €
+Kapitálové príjmy
180 508 €
+Bežné výdavky
2 251 500 €
+Kapitálové výdavky
841 819 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
447 323 €
+Dlhodobé záväzky
10 283 €
+Krátkodobé záväzky
438 864 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
112 851 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
19 432 €
+Úrokové splátky
9 622 €
+Finančné účty
850 799 €
+Neobežný majetok
17 855 669 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 212
+Výsledok hospodárenia
-404 929 €