Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
4,2 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
13,4 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,9 %
0,2 %
+Intenzita investovania
27,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
1 062,8 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
91,1 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
170,5 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-79 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
109 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 538 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-94 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
2 377 030 €
+Kapitálové príjmy
6 094 762 €
+Bežné výdavky
2 058 359 €
+Kapitálové výdavky
6 739 677 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4 619 €
+Krátkodobé pohľadávky
225 348 €
+Dlhodobé záväzky
1 998 €
+Krátkodobé záväzky
283 785 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
445 712 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
78 630 €
+Úrokové splátky
10 621 €
+Finančné účty
258 643 €
+Neobežný majetok
23 032 741 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 125
+Výsledok hospodárenia
-389 684 €