Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,4

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,5 %
23,5 %
+Dlhová služba
5,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
0,5 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,1 %
2,9 %
+Intenzita investovania
15,5 %
4,9 %
+Čistý majetok
970,7 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
61,9 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
83,3 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-84 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
70 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 423 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-151 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
2 307 359 €
+Kapitálové príjmy
334 001 €
+Bežné výdavky
2 295 690 €
+Kapitálové výdavky
691 849 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
66 284 €
+Dlhodobé záväzky
5 335 €
+Krátkodobé záväzky
310 296 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
288 452 €
+Bankové úvery a výpomoci
752 421 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
109 181 €
+Úrokové splátky
13 983 €
+Finančné účty
192 151 €
+Neobežný majetok
22 472 715 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 125
+Výsledok hospodárenia
-623 819 €