Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,6 %
21,5 %
+Dlhová služba
35,4 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
18,2 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
0,7 %
+Intenzita investovania
19,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
957,0 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
68,5 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
89,8 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 353 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-113 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
2 990 551 €
+Kapitálové príjmy
207 388 €
+Bežné výdavky
2 445 807 €
+Kapitálové výdavky
778 153 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
58 221 €
+Dlhodobé záväzky
2 085 €
+Krátkodobé záväzky
274 202 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
221 368 €
+Bankové úvery a výpomoci
809 212 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
800 830 €
+Úrokové splátky
15 024 €
+Finančné účty
187 952 €
+Neobežný majetok
22 117 259 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 125
+Výsledok hospodárenia
-464 691 €