Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
3,7
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,8 %
23,6 %
+Dlhová služba
17,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,4 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-23,4 %
1,7 %
+Intenzita investovania
43,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
742,6 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
57,5 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
76,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-199 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
251 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 350 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-82 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
3 023 219 €
+Kapitálové príjmy
501 853 €
+Bežné výdavky
2 528 328 €
+Kapitálové výdavky
1 823 013 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
61 116 €
+Dlhodobé záväzky
2 106 €
+Krátkodobé záväzky
326 306 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 079 898 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 611 603 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
495 259 €
+Úrokové splátky
23 612 €
+Finančné účty
187 529 €
+Neobežný majetok
23 101 816 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 151
+Výsledok hospodárenia
-341 658 €