Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
2,9
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,6 %
20,2 %
+Dlhová služba
32,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,8 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,9 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-0,0 %
4,1 %
+Čistý majetok
740,7 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
98,7 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
120,2 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
181 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
63 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 404 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-52 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
3 611 386 €
+Kapitálové príjmy
167 979 €
+Bežné výdavky
2 859 611 €
+Kapitálové výdavky
167 894 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
59 734 €
+Dlhodobé záväzky
625 355 €
+Krátkodobé záväzky
278 556 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
269 653 €
+Bankové úvery a výpomoci
269 653 €
+Úvery od ŠFRB
622 048 €
+Výdavky na splácanie istiny
966 095 €
+Úrokové splátky
19 676 €
+Finančné účty
275 041 €
+Neobežný majetok
22 391 601 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 144
+Výsledok hospodárenia
-217 485 €