Trenčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 178
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestoteplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
633,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
134,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
164,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-50 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
16 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 871 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-280 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 415 592 €
+Kapitálové príjmy
346 347 €
+Bežné výdavky
3 130 286 €
+Kapitálové výdavky
839 422 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
94 731 €
+Dlhodobé záväzky
588 609 €
+Krátkodobé záväzky
310 801 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
68 237 €
+Bankové úvery a výpomoci
68 237 €
+Úvery od ŠFRB
584 145 €
+Výdavky na splácanie istiny
119 229 €
+Úrokové splátky
8 307 €
+Finančné účty
417 896 €
+Neobežný majetok
20 005 722 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 178
+Výsledok hospodárenia
-1 169 839 €