Trenčín

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0
Dňa 26.10.2016 INEKO uverejnilo blog týkajúci sa dlhu miest s podtitulkom „Najväčšími skokanmi v raste dlhu boli v roku 2015 mestá Lučenec a Trenčín, dlhy ale stúpli aj Bratislave a Košiciam".

Ing. Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru mesta Trenčín, reaguje: "Konštatujeme, že v prípade mesta Trenčín nebol text uverejnený korektne a objektívne. Záväzky mesta Trenčín od roku 2011 každoročne klesajú. Objem úverov (a záväzkov) v meste Trenčín naposledy narástol na konci roka 2010, kedy boli vo výške 39,7 mil. €, pričom na konci roka 2015 to bolo 16,5 mil. €. Klesli teda takmer o 60 %.
V roku 2014 sa zmenila zákonná definícia dlhu, ktorú INEKO prebralo od MF SR. Do dlhu sa okrem bankových úverov začali počítať aj investičné dodávateľské úvery. V prípade mesta Trenčín sa k bankovým úverom pripočítali aj investičné dodávateľské úvery, ktoré vznikli ešte v roku 2010. Nárast v roku 2014 oproti roku 2013 je teda len účtovného charakteru a nevznikol v roku 2014, ale už v roku 2010. Mesto Trenčín preto nemožno označovať za skokana v náraste dlhu."

Reakcia INEKO: Dňa 10. januára 2017 sme opravili pôvodný nesprávny údaj MF SR o dlhu Trenčína za rok 2014, a to z 32,5 % na 52,87 %. Dlh Trenčína teda účtovne (v dôsledku zmeny metodiky MF SR) narástol už medzi rokmi 2013 a 2014, a nie až medzi rokmi 2014 a 2015. Ospravedlňujeme sa za nesprávnosť pôvodnej informácie (napriek tomu, že sa nejednalo o chybu pri našich prepočtoch, ale chybu v údajoch od MF SR).

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
7,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
10,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %
Neregistrovaným používatelom sa zobrazuje iba časť indikátorov a ukazovateľov.
Pre zobrazenie všetkých údajov sa prosím zaregistrujte alebo prihláste.

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 857
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk