Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0
Dňa 26.10.2016 INEKO uverejnilo blog týkajúci sa dlhu miest s podtitulkom „Najväčšími skokanmi v raste dlhu boli v roku 2015 mestá Lučenec a Trenčín, dlhy ale stúpli aj Bratislave a Košiciam".

Ing. Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru mesta Trenčín, reaguje: "Konštatujeme, že v prípade mesta Trenčín nebol text uverejnený korektne a objektívne. Záväzky mesta Trenčín od roku 2011 každoročne klesajú. Objem úverov (a záväzkov) v meste Trenčín naposledy narástol na konci roka 2010, kedy boli vo výške 39,7 mil. €, pričom na konci roka 2015 to bolo 16,5 mil. €. Klesli teda takmer o 60 %.
V roku 2014 sa zmenila zákonná definícia dlhu, ktorú INEKO prebralo od MF SR. Do dlhu sa okrem bankových úverov začali počítať aj investičné dodávateľské úvery. V prípade mesta Trenčín sa k bankovým úverom pripočítali aj investičné dodávateľské úvery, ktoré vznikli ešte v roku 2010. Nárast v roku 2014 oproti roku 2013 je teda len účtovného charakteru a nevznikol v roku 2014, ale už v roku 2010. Mesto Trenčín preto nemožno označovať za skokana v náraste dlhu."

Reakcia INEKO: Dňa 10. januára 2017 sme opravili pôvodný nesprávny údaj MF SR o dlhu Trenčína za rok 2014, a to z 32,5 % na 52,87 %. Dlh Trenčína teda účtovne (v dôsledku zmeny metodiky MF SR) narástol už medzi rokmi 2013 a 2014, a nie až medzi rokmi 2014 a 2015. Ospravedlňujeme sa za nesprávnosť pôvodnej informácie (napriek tomu, že sa nejednalo o chybu pri našich prepočtoch, ale chybu v údajoch od MF SR).

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 857
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
7,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
488,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
340,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
372,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
222 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 340 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
40 668 453 €
+Kapitálové príjmy
633 408 €
+Bežné výdavky
34 563 843 €
+Kapitálové výdavky
6 391 031 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
791 778 €
+Dlhodobé záväzky
1 251 154 €
+Krátkodobé záväzky
2 447 086 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 394 272 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 394 272 €
+Úvery od ŠFRB
545 528 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 803 384 €
+Úrokové splátky
127 559 €
+Finančné účty
8 319 531 €
+Neobežný majetok
191 362 572 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 857
+Výsledok hospodárenia
2 906 816 €