Trenčín

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0
Dňa 26.10.2016 INEKO uverejnilo blog týkajúci sa dlhu miest s podtitulkom „Najväčšími skokanmi v raste dlhu boli v roku 2015 mestá Lučenec a Trenčín, dlhy ale stúpli aj Bratislave a Košiciam".

Ing. Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru mesta Trenčín, reaguje: "Konštatujeme, že v prípade mesta Trenčín nebol text uverejnený korektne a objektívne. Záväzky mesta Trenčín od roku 2011 každoročne klesajú. Objem úverov (a záväzkov) v meste Trenčín naposledy narástol na konci roka 2010, kedy boli vo výške 39,7 mil. €, pričom na konci roka 2015 to bolo 16,5 mil. €. Klesli teda takmer o 60 %.
V roku 2014 sa zmenila zákonná definícia dlhu, ktorú INEKO prebralo od MF SR. Do dlhu sa okrem bankových úverov začali počítať aj investičné dodávateľské úvery. V prípade mesta Trenčín sa k bankovým úverom pripočítali aj investičné dodávateľské úvery, ktoré vznikli ešte v roku 2010. Nárast v roku 2014 oproti roku 2013 je teda len účtovného charakteru a nevznikol v roku 2014, ale už v roku 2010. Mesto Trenčín preto nemožno označovať za skokana v náraste dlhu."

Reakcia INEKO: Dňa 10. januára 2017 sme opravili pôvodný nesprávny údaj MF SR o dlhu Trenčína za rok 2014, a to z 32,5 % na 52,87 %. Dlh Trenčína teda účtovne (v dôsledku zmeny metodiky MF SR) narástol už medzi rokmi 2013 a 2014, a nie až medzi rokmi 2014 a 2015. Ospravedlňujeme sa za nesprávnosť pôvodnej informácie (napriek tomu, že sa nejednalo o chybu pri našich prepočtoch, ale chybu v údajoch od MF SR).

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
7,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
488,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
340,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
372,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
222 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 340 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
40 668 453 €
+Kapitálové príjmy
633 408 €
+Bežné výdavky
34 563 843 €
+Kapitálové výdavky
6 391 031 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
791 778 €
+Dlhodobé záväzky
1 251 154 €
+Krátkodobé záväzky
2 447 086 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 394 272 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 394 272 €
+Úvery od ŠFRB
545 528 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 803 384 €
+Úrokové splátky
127 559 €
+Finančné účty
8 319 531 €
+Neobežný majetok
191 362 572 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 857
+Výsledok hospodárenia
2 906 816 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 857
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk