Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2004 - 2007)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
1,9 %
3,9 %
+Bilancia bežného účtu
4,9 %
10,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,9 %
1,0 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-19,2 %
-0,4 %
+Intenzita investovania
27,7 %
10,6 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
12,2 %
166,6 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-100 €
 
-1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2007)

+Bežné príjmy
24 946 226 €
+Kapitálové príjmy
4 713 404 €
+Bežné výdavky
23 725 055 €
+Kapitálové výdavky
11 623 681 €

Záväzky a pohľadávky (2007)

+Záväzky po splatnosti
435 471 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
769 302 €
+Krátkodobé záväzky
12 866 394 €

Úvery a účty (2007)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
9 941 114 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
448 616 €
+Finančné účty
1 563 799 €
+Neobežný majetok
155 493 062 €

Ostatné (2007)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 760
+Výsledok hospodárenia
-