Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
3,3 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,2
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
76,8 %
30,1 %
+Dlhová služba
4,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
5,3 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,3 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
10,4 %
16,2 %
+Čistý majetok
502,1 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
40,0 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
74,0 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,4 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-26 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
400 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 615 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-99 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
29 089 047 €
+Kapitálové príjmy
5 331 898 €
+Bežné výdavky
27 555 964 €
+Kapitálové výdavky
8 358 618 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 742 991 €
+Dlhodobé záväzky
10 841 075 €
+Krátkodobé záväzky
5 130 079 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
12 628 780 €
+Úvery od ŠFRB
723 962 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 015 624 €
+Úrokové splátky
324 186 €
+Finančné účty
2 051 381 €
+Neobežný majetok
169 309 314 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 826
+Výsledok hospodárenia
-5 646 282 €