Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
2,6 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
1,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
87,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
7,2 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-0,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,2 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
11,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
626,1 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
5,4 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
19,9 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,4 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-58 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
450 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 223 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-111 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
26 942 318 €
+Kapitálové príjmy
2 469 111 €
+Bežné výdavky
27 034 805 €
+Kapitálové výdavky
5 668 549 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
865 449 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 127 610 €
+Dlhodobé záväzky
11 331 604 €
+Krátkodobé záväzky
14 625 283 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
14 817 457 €
+Úvery od ŠFRB
704 587 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 804 568 €
+Úrokové splátky
286 018 €
+Finančné účty
786 528 €
+Neobežný majetok
206 776 161 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 514
+Výsledok hospodárenia
-6 299 307 €