Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
2,7 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,0
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
79,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
12,2 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
10,0 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,05 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
18,7 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-14,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
680,0 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
43,1 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
69,9 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,5 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
125 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
381 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 248 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
28 757 323 €
+Kapitálové príjmy
8 842 549 €
+Bežné výdavky
25 875 361 €
+Kapitálové výdavky
4 686 988 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
14 219 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 411 441 €
+Dlhodobé záväzky
11 197 032 €
+Krátkodobé záväzky
8 985 787 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
10 994 581 €
+Úvery od ŠFRB
684 433 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 825 864 €
+Úrokové splátky
473 896 €
+Finančné účty
3 873 414 €
+Neobežný majetok
200 842 052 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 403
+Výsledok hospodárenia
2 421 194 €