Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
28,1 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
5,7 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,006 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
5,8 %
5,2 %
+Čistý majetok
620,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
20,3 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
53,6 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
155 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 196 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-89 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
30 008 328 €
+Kapitálové príjmy
2 551 155 €
+Bežné výdavky
28 299 069 €
+Kapitálové výdavky
4 302 053 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
1 586 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 369 316 €
+Dlhodobé záväzky
8 918 649 €
+Krátkodobé záväzky
7 119 652 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 648 632 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 648 632 €
+Úvery od ŠFRB
663 687 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 642 159 €
+Úrokové splátky
448 500 €
+Finančné účty
1 447 041 €
+Neobežný majetok
193 913 487 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 832
+Výsledok hospodárenia
-4 954 589 €