Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,7 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,2 %
2,9 %
+Intenzita investovania
9,9 %
4,9 %
+Čistý majetok
590,0 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
31,5 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
75,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,1 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
165 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 139 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
31 393 243 €
+Kapitálové príjmy
1 828 612 €
+Bežné výdavky
28 666 788 €
+Kapitálové výdavky
4 943 572 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
142 729 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 366 848 €
+Dlhodobé záväzky
7 500 664 €
+Krátkodobé záväzky
5 393 517 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 293 135 €
+Bankové úvery a výpomoci
9 293 135 €
+Úvery od ŠFRB
641 805 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 677 436 €
+Úrokové splátky
323 326 €
+Finančné účty
1 700 741 €
+Neobežný majetok
191 485 913 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 403
+Výsledok hospodárenia
1 317 173 €