Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
52,9 %
21,5 %
+Dlhová služba
5,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0001 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
0,7 %
+Intenzita investovania
8,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
564,3 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
48,6 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
90,1 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-5 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
181 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 141 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
31 923 373 €
+Kapitálové príjmy
1 926 754 €
+Bežné výdavky
29 346 148 €
+Kapitálové výdavky
4 781 580 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
41 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 019 103 €
+Dlhodobé záväzky
5 501 396 €
+Krátkodobé záväzky
4 862 529 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 202 085 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 202 085 €
+Úvery od ŠFRB
619 133 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 485 515 €
+Úrokové splátky
295 469 €
+Finančné účty
2 362 074 €
+Neobežný majetok
189 872 097 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 403
+Výsledok hospodárenia
1 746 901 €