Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
42,2 %
23,6 %
+Dlhová služba
21,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,003 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,0 %
1,7 %
+Intenzita investovania
-0,1 %
8,6 %
+Čistý majetok
557,5 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
235,3 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
287,4 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
97 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
241 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 185 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
62 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
34 189 885 €
+Kapitálové príjmy
1 807 029 €
+Bežné výdavky
28 821 227 €
+Kapitálové výdavky
1 771 392 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
1 076 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 158 054 €
+Dlhodobé záväzky
1 454 316 €
+Krátkodobé záväzky
2 223 759 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
14 036 814 €
+Bankové úvery a výpomoci
14 036 814 €
+Úvery od ŠFRB
595 538 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 785 773 €
+Úrokové splátky
205 700 €
+Finančné účty
5 233 042 €
+Neobežný majetok
187 625 324 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 883
+Výsledok hospodárenia
3 448 118 €