Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,9 %
20,2 %
+Dlhová služba
9,2 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,7 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0004 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,2 %
7,3 %
+Intenzita investovania
7,2 %
4,1 %
+Čistý majetok
539,3 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
300,2 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
331,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,7 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
65 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
207 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 299 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
73 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
38 174 957 €
+Kapitálové príjmy
1 240 927 €
+Bežné výdavky
31 800 598 €
+Kapitálové výdavky
3 996 595 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
150 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
740 396 €
+Dlhodobé záväzky
1 356 912 €
+Krátkodobé záväzky
2 403 809 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 052 678 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 052 678 €
+Úvery od ŠFRB
571 058 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 008 116 €
+Úrokové splátky
151 543 €
+Finančné účty
7 215 214 €
+Neobežný majetok
190 003 908 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 886
+Výsledok hospodárenia
4 087 358 €