Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,5 %
18,8 %
+Dlhová služba
9,8 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
488,8 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
340,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
372,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
222 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 340 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
40 668 453 €
+Kapitálové príjmy
633 408 €
+Bežné výdavky
34 563 843 €
+Kapitálové výdavky
6 391 031 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
791 778 €
+Dlhodobé záväzky
1 251 154 €
+Krátkodobé záväzky
2 447 086 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 394 272 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 394 272 €
+Úvery od ŠFRB
545 528 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 803 384 €
+Úrokové splátky
127 559 €
+Finančné účty
8 319 531 €
+Neobežný majetok
191 362 572 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 857
+Výsledok hospodárenia
2 906 816 €