Trenčín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 698
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msutrencin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
20,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
482,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
213,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
234,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-73 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
226 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 520 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
61 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trenčín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
43 690 965 €
+Kapitálové príjmy
4 696 115 €
+Bežné výdavky
38 899 319 €
+Kapitálové výdavky
13 573 459 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
172 720 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
719 406 €
+Dlhodobé záväzky
3 369 064 €
+Krátkodobé záväzky
3 386 680 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 612 756 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 612 756 €
+Úvery od ŠFRB
2 791 240 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 045 855 €
+Úrokové splátky
118 894 €
+Finančné účty
7 228 672 €
+Neobežný majetok
202 030 751 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 698
+Výsledok hospodárenia
3 391 350 €