Trnava

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
14,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
16,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
383,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
296,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
349,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
131 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 869 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
52 193 163 €
+Kapitálové príjmy
334 841 €
+Bežné výdavky
44 554 747 €
+Kapitálové výdavky
9 063 844 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 700 619 €
+Dlhodobé záväzky
4 723 743 €
+Krátkodobé záväzky
5 089 434 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 581 277 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 581 277 €
+Úvery od ŠFRB
4 879 289 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 856 367 €
+Úrokové splátky
243 656 €
+Finančné účty
15 063 493 €
+Neobežný majetok
181 888 332 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
65 713
+Výsledok hospodárenia
3 793 117 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 713
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk