Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2004 - 2007)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
6,0 %
3,9 %
+Bilancia bežného účtu
17,9 %
10,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,0 %
1,0 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,6 %
-0,4 %
+Intenzita investovania
18,6 %
10,6 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
302,6 %
166,6 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
-1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2007)

+Bežné príjmy
34 224 822 €
+Kapitálové príjmy
5 054 836 €
+Bežné výdavky
28 109 772 €
+Kapitálové výdavky
11 420 567 €

Záväzky a pohľadávky (2007)

+Záväzky po splatnosti
293 932 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
6 303 226 €
+Krátkodobé záväzky
2 288 455 €

Úvery a účty (2007)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
10 682 002 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
1 191 097 €
+Úrokové splátky
594 802 €
+Finančné účty
6 924 052 €
+Neobežný majetok
212 213 902 €

Ostatné (2007)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
68 466
+Výsledok hospodárenia
-