Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,6 %
30,1 %
+Dlhová služba
4,4 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,3 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
19,8 %
16,2 %
+Čistý majetok
511,8 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
528,1 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
598,4 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
17,3 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
199 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 936 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
37 943 643 €
+Kapitálové príjmy
1 268 560 €
+Bežné výdavky
32 139 240 €
+Kapitálové výdavky
8 762 763 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 363 146 €
+Dlhodobé záväzky
6 800 425 €
+Krátkodobé záväzky
1 937 580 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
13 359 089 €
+Úvery od ŠFRB
6 708 095 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 252 079 €
+Úrokové splátky
465 072 €
+Finančné účty
10 232 026 €
+Neobežný majetok
202 059 127 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
67 726
+Výsledok hospodárenia
2 945 898 €