Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
38,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
5,1 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
9,1 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,4 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
15,3 %
14,4 %
+Čistý majetok
534,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
234,9 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
273,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
17,1 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-33 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
213 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 001 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
35 496 818 €
+Kapitálové príjmy
5 416 700 €
+Bežné výdavky
32 259 653 €
+Kapitálové výdavky
10 857 564 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 390 467 €
+Dlhodobé záväzky
6 516 092 €
+Krátkodobé záväzky
3 576 829 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
14 407 934 €
+Úvery od ŠFRB
6 493 398 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 485 963 €
+Úrokové splátky
448 899 €
+Finančné účty
8 401 571 €
+Neobežný majetok
208 938 587 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
67 605
+Výsledok hospodárenia
70 309 €