Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
5,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
12,1 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,5 %
0,2 %
+Intenzita investovania
7,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
539,9 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
112,8 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
161,4 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
17,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
199 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 845 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
37 122 031 €
+Kapitálové príjmy
2 793 364 €
+Bežné výdavky
32 647 910 €
+Kapitálové výdavky
5 455 029 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 114 291 €
+Dlhodobé záväzky
6 080 030 €
+Krátkodobé záväzky
8 454 807 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
13 626 802 €
+Úvery od ŠFRB
6 272 283 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 577 189 €
+Úrokové splátky
527 242 €
+Finančné účty
9 532 927 €
+Neobežný majetok
195 534 021 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
67 368
+Výsledok hospodárenia
691 955 €