Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,9 %
25,0 %
+Dlhová služba
5,8 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
8,3 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,7 %
1,4 %
+Intenzita investovania
11,4 %
5,2 %
+Čistý majetok
546,4 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
238,3 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
326,6 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-19 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
196 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 063 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
103 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
39 252 350 €
+Kapitálové príjmy
7 753 958 €
+Bežné výdavky
36 011 417 €
+Kapitálové výdavky
12 246 803 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 021 122 €
+Dlhodobé záväzky
5 862 831 €
+Krátkodobé záväzky
4 550 705 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 962 162 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 888 327 €
+Úvery od ŠFRB
6 048 658 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 618 559 €
+Úrokové splátky
518 287 €
+Finančné účty
10 843 633 €
+Neobežný majetok
204 775 339 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
66 219
+Výsledok hospodárenia
6 847 543 €