Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,8 %
23,5 %
+Dlhová služba
7,4 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
2,9 %
+Intenzita investovania
4,7 %
4,9 %
+Čistý majetok
492,7 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
262,9 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
329,6 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,8 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
50 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
203 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 871 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
40 944 119 €
+Kapitálové príjmy
2 853 982 €
+Bežné výdavky
35 671 867 €
+Kapitálové výdavky
4 790 886 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 193 926 €
+Dlhodobé záväzky
5 646 081 €
+Krátkodobé záväzky
4 789 440 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
13 653 609 €
+Bankové úvery a výpomoci
13 653 609 €
+Úvery od ŠFRB
5 821 128 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 462 248 €
+Úrokové splátky
448 597 €
+Finančné účty
12 593 130 €
+Neobežný majetok
194 265 125 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
67 368
+Výsledok hospodárenia
3 929 626 €