Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,7 %
23,6 %
+Dlhová služba
5,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,8 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,2 %
1,7 %
+Intenzita investovania
7,6 %
8,6 %
+Čistý majetok
443,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
298,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
383,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
149 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 791 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
44 160 963 €
+Kapitálové príjmy
598 394 €
+Bežné výdavky
38 502 669 €
+Kapitálové výdavky
3 939 657 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 705 457 €
+Dlhodobé záväzky
5 213 094 €
+Krátkodobé záväzky
4 392 932 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 349 076 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 349 076 €
+Úvery od ŠFRB
5 356 462 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 836 027 €
+Úrokové splátky
354 200 €
+Finančné účty
13 128 379 €
+Neobežný majetok
181 502 543 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
66 073
+Výsledok hospodárenia
931 222 €