Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,9 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,1 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
3,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
422,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
359,6 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
431,4 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
126 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 829 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
49 197 124 €
+Kapitálové príjmy
1 719 152 €
+Bežné výdavky
42 744 178 €
+Kapitálové výdavky
3 459 681 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 227 676 €
+Dlhodobé záväzky
4 946 480 €
+Krátkodobé záväzky
4 490 103 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 746 650 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 746 650 €
+Úvery od ŠFRB
5 119 702 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 839 185 €
+Úrokové splátky
277 064 €
+Finančné účty
16 144 398 €
+Neobežný majetok
179 062 688 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
65 978
+Výsledok hospodárenia
3 343 822 €